Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare werken

Het district Berchem wil de Saffierstraat en de ernaast gelegen groene zone aan de spoorwegberm duurzaam vernieuwen wanneer de provincie Antwerpen er de fietsostrade F11 tussen Lier en Antwerpen aanlegt. Er is nu een conceptontwerp voor een vernieuwde Saffierstraat. Vandaag kwamen de bewoners samen …

Op 25 maart 2016, over deze onderwerpen: Jeugd, Mobiliteit, Openbare werken

Het district Berchem heeft in samenspraak met de stad Antwerpen beslist om enkele extra ingrepen te doen om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van de Burgemeester Woutersstraat te verbeteren. In 2015 nam het district Berchem al enkele maatregelen voor een verkeersveilige schoolomgeving in de …

Op 12 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Het district Berchem hecht veel belang aan een aangename en verkeersveilige woonomgeving. Daarom voerde het de voorbije maanden diverse projecten in Oud-Berchem uit: het kruispunt van de Willem Van Laarstraat en de Uitbreidingstraat werd heraangelegd, de Mimosastraat werd verkeersveiliger gemaakt en …

Op 26 november 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Het verkeer uit de stad zoekt zich nu een weg via Oud Berchem en de Vijfhoek. De leefbaarheid in deze wijken verbetert zeker indien de Grote Steenweg vanaf de Prins Albertlei tot aan de Singel dubbele richting zal zijn. Gezien de smalle breedte op sommige stukken zal het telkens maar één rijvak zijn …

Op 25 november 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare werken

Dit kruispunt was voorheen een allegaartje van bouwmaterialen. Een beetje oude asfalt, betonblokken en kasseien, allemaal op een hoopje en met een zeer hoge valrisico. Vol met putten, niveauverschillen etc. Het district investeerde een kleine 50.000 euro om dit kruispunt te beveiligen. zie ook: …

Op 25 november 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare werken

De stoepen in de Edgar Tinelstraat waren een zeer slechte staat. Deze week is de heraanleg van deze stoep dan ook gestart. Jaarlijks spenderen we 60.000 euro uit ons stoepenplan om de kwaliteit van onze stoepen te verbeteren. https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/openbare …