Omgevingsvergunning busstelplaats Zurenborg voor maximaal 3 jaar verlengd

Op 2 april 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Persmededeling Stad Antwerpen

Stad Antwerpen heeft vandaag de omgevingsvergunning voor busstelplaats Zurenborg van De Lijn in de Krugerstraat te Berchem voor maximaal 3 jaar verlengd. Er zijn aan deze beperkte verlenging ook een aantal bijzondere exploitatievoorwaarden gekoppeld. Zo moet de site op een andere manier ontsloten worden voor de autobussen en moet het busverkeer verspreid worden om de wijk te ontzien. Dit om tijdens deze overgangsperiode de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

De Lijn is volop bezig met plannen om een nieuwe stelplaats uit te baten aan de luchthaven van Deurne. Om de dienstverlening van het openbaar vervoer in en rond Antwerpen te garanderen is de omgevingsvergunning voor de bestaande stelplaats aan de Krugerstraat voor een overgangsperiode van maximaal 3 jaar verlengd. Zeker met de Oosterweelwerken in het vizier is het vlotte functioneren van het openbaar vervoer in de stad belangrijker dan ooit.

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “De stad wordt binnenkort eigenaar van de busstelplaats in Zurenborg. We rekenen dan ook op de goede samenwerking met De Lijn om een vlotte verhuis te garanderen, vandaar de verlenging voor maximaal drie jaar. Zo kunnen we hier in de toekomst van start gaan met de ontwikkeling van Nieuw Zurenborg, een terrein van 10 hectare groot dat naast de busstelplaats ook het terrein van de vroegere gasfabriek omvat. De site heeft een enorm potentieel om in te spelen op huidige en toekomstige noden en wensen op wijk- en stadsniveau. Ook de nabijheid van het toekomstige spoorpark is een extra troef.”

Alternatieve ontsluiting van de busstelplaats

Om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken gedurende deze overgangsperiode zal De Lijn binnen de 3 maanden na het verlenen van de vergunning in een alternatieve ontsluiting voor de vertrekkende en aankomende autobussen moeten voorzien. Zo zullen de autobussen van en naar de site een zo kort mogelijke route volgen tussen de site en de Singel. Voor de autobussen die een exploitatieroute door de wijk volgen, wordt er een spreidingsplan opgemaakt waarbij ze zo min mogelijk doorheen de aanpalende woonwijken of schoolomgevingen rijden.

Verder zorgt De Lijn ervoor dat autobussen die het vroegst moeten vertrekken zo ver mogelijk van de woonwijken opgesteld staan. 

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “We hebben in deze tijdelijke vergunning uitdrukkelijk rekening gehouden met de bezorgdheden van de buurtbewoners.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is