Lokaal werk

In 2018 nam de N-VA opnieuw de leiding in het districtsbestuur van Berchem. Het dagelijks beleid wordt uitgevoerd door districtsburgemeester, Evi Van der Planken, die samen met districtschepenen Bruno De Saegher en Janick Doré en zes N-VA-mandatarissen de N-VA fractie vormt in de districtsraad.  Zij worden gesteund door het gemotiveerde N-VA-bestuur. Met het huis-aan-huisblad, onze wijkaanspreekpunten en aanwezigheid op lokale activiteiten houden wij de vinger aan de pols.


Elke dag zijn wij er voor u, om Berchem te laten uitgroeien tot een warm district waar het goed wonen is. Voor iedereen!