Ilse Jacques

Provincieraadslid - districtsraadslid

Lid arrondissementeel bestuur

Als sociaal verpleegkundige en persoon met een handicap (MS), wil ik mijn focus vooral leggen op het sociale en de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Opkomen voor diversiteit in de ruime zin van het woord is voor mij zeer belangrijk. Senioren, LHBT’s, personen met een handicap,… allemaal hebben ze nood aan specifieke maatregelen.