Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 3 juni 2021, over deze onderwerpen: Groen

Persbericht stad Antwerpen Na de opening van natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, in het voorjaar van 2020, keurde het college nu het schetsontwerp voor fase 2 van Park Brialmont goed. Deze fase omvat de aanleg van de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Er komen …

Op 1 februari 2021, over deze onderwerpen: Groen, Openbare werken

Uittreksel persmededeling Stad Antwerpen De stad Antwerpen wil op korte termijn maximaal ontharden en vergroenen. Eerder maakte ze al 5 miljoen euro vrij om tuinstraten en woonstraten op te starten in alle negen districten, onder de noemer ‘Antwerpen Breekt Uit’. Onder diezelfde noemer maakt ze nu …

Op 22 december 2020, over deze onderwerpen: Groen

Persbericht Stad Antwerpen De komende maanden plant de stad 1400 nieuwe bomen. Zo kleurt Antwerpen volgende lente groener. De stad Antwerpen zet sterk in op het verder vergroenen van de publieke ruimte. Bladeren van bomen zijn uitstekende filters voor luchtvervuiling en fijn stof. De bomen nemen …

Op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Groen, Openbare werken

Persbericht Stad Antwerpen Het college keurde vrijdag het voorontwerp van het waterzuiveringssysteem in het natuurpark Wolvenberg goed. Via een ontvangstbuffer, filter en infiltratiebekken in de vorm van twee kommen zal het regenwater van de Singel en een deel van de omliggende wijk opgevangen …

Op 10 november 2020, over deze onderwerpen: Groen

Persmededeling Stad Antwerpen De stad Antwerpen beschikt over een uitgebreid patrimonium van kantoorgebouwen, magazijnen en ateliers. Daar waar mogelijk krijgen die gebouwen een groene gevel. Zo zorgt de stad voor gezondere lucht en meer groen in het straatbeeld. De primeur is voor de stedelijke …

Op 9 oktober 2020, over deze onderwerpen: Groen

Zie bijlage …