Fons Duchateau

Stadsschepen voor wonen, patrimonium, stads- en buurtonderhoud, groen, dierenwelzijn en gezondheids- en seniorenzorg.

Fons is voorzitter van N-VA Stad Antwerpen en ondervoorzitter van N-VA Arrondissement Antwerpen.