Bruno De Saegher

Districtsschepen voor mobiliteit, publiek domein, straatvergroening en verkeersveiligheid.

Wat jij wil?  Iemand die doet waarvoor hij verkozen werd, iemand die zich smijt! Gelijk heb je. Onze straten verdienen aandacht, ze krijgen mijn volle inzet. Dagelijkse onderhoud of ingrijpende werken? Putten wegwerken of nieuwe pleinen ontwerpen? Ik doe het voor je. Met daadkracht en duidelijkheid. Verder werken aan een mooi en veilig district voor alle Berchemnaars!

Bruno is penningmeester van N-VA Stad Antwerpen en lid van het arrondissementeel bestuur.