Bruno De Saegher

Districtsschepen voor mobiliteit, publiek domein, straatvergroening en verkeersveiligheid.