N-VA stad Antwerpen verkiest nieuw Dagelijks Bestuur

Op 4 maart 2013

Op maandag 4 maart verkozen de leden van N-VA stad Antwerpen een nieuw Dagelijks Bestuur. Fons Duchateau werd opnieuw aangesteld tot voorzitter van N-VA Antwerpen.

Fons Duchateau is 41 jaar, getrouwd en vader van 2 kinderen. Professioneel is hij verantwoordelijk voor de nationale partijorganisatie. Daarnaast zetelt hij sinds begin 2013 in de Antwerpse OCMW-raad.

In zijn tweede termijn als voorzitter wil Duchateau nog meer de focus leggen op de verdere uitbouw van de N-VA in de stad. Zo wil hij de succesvolle wijkbezoeken verderzetten en de samenwerking met de verschillende districtsafdelingen versterken.  Ook het uitgebreide netwerk van vrijwilligers wil Duchateau actief bij de werking blijven betrekken. Op die manier hoopt Duchateau de N-VA nog sterker te verankeren in het Antwerpse sociale weefsel.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de operationele leiding van N-VA stad Antwerpen en bestaat naast de voorzitter uit twee ondervoorzitters (politiek en organisatie), een secretaris en een penningmeester. Het bestuur overkoepelt de 9 Antwerpse districtsafdelingen, die in de eerste helft van maart nieuwe bestuursverkiezingen organiseren. In dit Dagelijks Bestuur zetelen ook afgevaardigden van de districten en de verschillende fracties.

Naast Fons Duchateau werden verkozen:

-         Ondervoorzitter politiek: Kevin Vereecke, Antwerpen, anesthesist en urgentie-arts op de spoed van ZNA Stuivenberg in Antwerpen Noord.

-         Ondervoorzitter organisatie: Joeri Tielemans, Berchem, projectdirecteur bij één van de grootste Antwerpse havenbedrijven

-         Secretaris: Alex Tanguy, Hoboken, districtsraadslid en leraar

-         Penningmeester: Joachim Pohlmann, woordvoerder N-VA

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is