COLLEGE SCHAART ZICH ACHTER ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN

Op 15 februari 2013

Op vrijdag 8 februari besprak het Antwerpse schepencollege het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan (ZVP). Dat plan bevat de prioriteiten van de lokale politie voor de komende vier jaar, en het hoofdstuk “veiligheid” uit het nieuwe bestuursakkoord is er maximaal in geïntegreerd. Burgemeester Bart De Wever: “We liggen een jaar voor op schema. Binnenlandse Zaken verwacht het ZVP pas begin 2014 – omwille van de legislatuurwissel – maar dit thema verdraagt geen uitstel. Aan het begin van deze nieuwe bestuursperiode staat de politie al uitzonderlijk ver met het omzetten van onze prioriteiten op het vlak van veiligheid in concrete, operationele doelstellingen.” Die omzetting zal deze zomer al afgerond zijn. Het thema verkeersveiligheid krijgt, zoals in het verleden, een apart actieplan. Het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan stelt zes prioriteiten:

1) Drugs: dit probleem heeft een enorme impact op de leefbaarheid van de stad en genereert veel randcriminaliteit. Daarom zet de politie maximaal in op het opsporen én het overdragen van dealers, en elk concreet signaal van burgers wordt daarbij opgevolgd. Er heerst een nultolerantie voor het dealen van drugs en de overlast die dat met zich meebrengt. Hardnekkige gebruikers krijgen een hulpverleningstraject opgelegd. In het verleden is gebleken dat een strenge en doortastende aanpak positieve resultaten oplevert met zelfs een daling van andere vormen van criminaliteit tot gevolg.

2) Woninginbraken: hier liggen de burgers echt van wakker. Ze schatten de kans op inbraak in hun eigen woning opvallend hoog in. Investeren in preventie blijft belangrijk, maar de politie wil de oprichting van een gespecialiseerd team voor woninginbraken onderzoeken. Want een degelijk sporenonderzoek ter plaatse vergroot de pakkans aanzienlijk. Bij een reeks inbraken wordt de werkwijze grondig geanalyseerd, opnieuw om de daders beter te kunnen opsporen. Inbrekers die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld, zal de politie nauw opvolgen.

3) Overlast: Dit probleem heeft een niet te onderschatten invloed op het veiligheids- en leefbaarheidsgevoel van de bewoners én bezoekers van Antwerpen. In de strijd tegen overlast benut het stadsbestuur maximaal de beschikbare juridische mogelijkheden: GAS-boetes bijvoorbeeld, maar ook het sluiten van cafés of panden en het schorsen van vergunningen. Uiteraard betrekt de stad daarbij alle relevante partners, en de politie zal nauw samenwerken met de bedrijfseenheid Samen Leven.

4) Intrafamiliaal geweld: de omvang van dit fenomeen is schokkend. Kinderen die opgroeien in een gewelddadige gezinssituatie hebben opvallend meer kans om in de criminaliteit te belanden. Daarom zal de politie ingaan op elke ernstige oproep en investeren in een professionele en inlevende behandeling van elk slachtoffer van geweld binnen het gezin. Zo doorbreken we de cirkel van geweld die vaak meerdere generaties treft. We werken gezinsgericht: slachtoffers, daders én de kinderen krijgen de nodige aandacht. De politie werkt nauw samen met het parket en de hulpverlening.

5) Agressieve diefstallen en straatgeweld: deze vorm van criminaliteit laat vaak een extra zwaar trauma na. Naast de klassieke diefstallen met geweld stelt de politie zich tot doel om nieuwe trends op tijd te detecteren en krachtdadig op te treden. Denk maar aan fenomenen als gay bashing en happy slapping, waarbij willekeurige voorbijgangers slachtoffer worden van extreem geweld. Uiteraard is dit onaanvaardbaar. Op bekende hotspots werkt de politie preventief. Extra gerichte fouilleringen moeten bovendien het toenemend gebruik van zware wapens terugdringen.

 6) Jongerencriminaliteit en –overlast: daarmee bedoelen we criminele feiten die gepleegd worden door daders jonger dan 25 jaar. De politie wil de anonimiteit van de stad doorbreken door jongeren zélf op te zoeken. Ook ouders moeten hier hun verantwoordelijkheid opnemen. Voor de re-integratie van jonge daders voorzien we trajecten op maat. Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat Antwerpen met dit Zonaal Veiligheidsplan een belangrijke stap voorwaarts kan zetten in één van de belangrijkst kerntaken: het waarborgen van de veiligheid van elke burger.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is