Jan Cloots

Districtsraadslid

Ik pleit voor een veilige toegankelijke buurt voor jong en oud, zodat moeders met een kinderwagen of ouderen met een rollator op een aangename manier zonder hindernissen kunnen gaan winkelen in hun buurt. Een buurt met veilige, propere stoepen, zitbanken en wat groen, het zijn die kleine dingen die kunnen veranderen zodat onze wijk aangenamer wordt.