Gemeenteraad

Johan Klaps

Fractieleider

Lotte Mintjens

Gemeenteraadslid