Start werken masterplan Park Brialmont

Op 28 september 2018, over deze onderwerpen: Groen, Openbare werken

Persbericht Stad Antwerpen

Vandaag startten de werken in het kader van het masterplan Park Brialmont. Eerst is het deelproject Entree Grotesteenweg aan de beurt. In de loop van november staan de werken aan het tweede deelproject gepland: het recreatief natuurpark Wolvenberg.

Entree Grotesteenweg

Vandaag werd begonnen met het deelproject Entree Grotesteenweg. De toegang tot het Brilschanspark, in het verlengde van de Koninklijkelaan wordt beter zichtbaar en aantrekkelijker gemaakt. Het historische landschappelijke profiel van de Brialmont-omwalling wordt er hersteld in zijn originele vorm. Door te spelen met hoogtes en laagtes en duidelijke paden worden de historische lijnen benadrukt. Bezoekers krijgen door een gravure in blauwe steen aan de ingang van het park een idee van de volledige Brialmont-omwalling. Dieper in het groen komt een ligweide die in verbinding staat met de Brilschansvijver. Terrassen van gras en metselwerk - de materialen van de oorspronkelijke omwalling - zorgen voor aangename verblijfsplekken met zon en schaduw.

“Dit is de eerste zone van het Park Brialmont, de centrale grote groene long voor Berchem, die in uitvoering gaat. Ik ben blij dat na al het plannen en tekenen, de werken nu effectief starten en wij samen kunnen gaan voor een groot groen park in Berchem waarbij de focus ligt op ecologie en de historiek van de Brialmontomwalling. De leefbaarheid en het aangename verblijf rond de ring worden hierdoor weer een stukje beter”, aldus Berchems districtsburgemeester Evi Van der Planken.

Recreatief natuurpark Wolvenberg

In de loop van november - na het verstrijken van de bekendmakingstermijn van de vergunning - kan er in het principe gestart worden met de werken aan het deelproject recreatief natuurpark Wolvenberg. De site ligt ten westen van natuurgebied Wolvenberg en wordt omgevormd tot een nieuwe open groene verblijfsruimte. Dit is een wenselijke aanvulling op het schaarse publiek toegankelijke groen in Oud-Berchem. In de aanleg van het natuurpark worden twee komvormige ruimtes gemaakt die de belangrijkste verblijfsplekken in de zone vormen. In een weide met fruitbomen komt een gezellige picknickruimte. In de beboste zones komen er natuurspeelplekken, een speelheuvel en wandelpaden. Op de top van de heuvel komt een belevingsplatform dat in de kruinen van de bomen kijkt. Het kan gebruikt worden voor natuureducatie en door vogelliefhebbes. In de picknickruimte tussen de fruitbomen komen banken en ook één extra lange picknickbank, ideaal om met de buurt samen te komen in de openlucht.

Een andere belangrijke functie van de twee komvormige ruimtes is als infiltratiebuffer bij hevige regenval. Ook op andere plekken is waterinfiltratie voorzien. Door dit klimaatbestendig ontwerp kan er in deze zone in totaal 4800m³ water gebufferd worden.

De erfgoedwaarde van Wolvenberg wordt ook in het natuurpark in de verf gezet door de twee leeuwenkoppen. Volgens historisch beeldmateriaal stond er een aan elk van de twee poortgebouwen van de kazerne van de Brialmont-omwalling. Bezoekers bereiken de standbeelden via een kasseiweg, een reconstructie van de historische toegangsweg die zo goed mogelijk bij de originele inrichting aanleunt.

De werken aan de deelprojecten ‘entree Grotesteenweg’ en ‘recreatief natuurpark Wolvenberg’ duren ongeveer een jaar.

Masterplan Park Brialmont

Het masterplan is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één grote ‘groene long’ van maken als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring) met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont. Centraal thema in Park Brialmont is de combinatie van natuur en erfgoed. Dat past bij de bestaande sterktes van het gebied. Het masterplan geeft weer hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het is een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt en zo de basis vormt voor concrete projecten. Het masterplan werd opgemaakt in samenwerking met Natuurpunt.

Verantwoordelijken:

  • Bart De Wever, burgemeester 
  • Evi Van der Planken, districtsburgemeester Berchem

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
3
De gemiddelde score is