Start eerste Berchemse schoolstraat

Op 8 oktober 2018, over deze onderwerpen: Jeugd, Mobiliteit, Openbare werken

Maandag 8 oktober wordt de eerste schoolstraat in Berchem ingevoerd. Leerlingen van school De Schatkist krijgen bij het begin en einde van de schooltijd niet meer te maken met auto- of vrachtverkeer vlak bij de schoolpoort.

Het project kwam er na onderling overleg tussen de directie van school De Schatkist, de ouderraad van de school, het district Berchem en de stad Antwerpen. Tijdens de schoolstraat is de Walemstraat een half uur niet toegankelijk voor auto- of vrachtverkeer. Zo kunnen leerlingen en ouders veilig met de fiets of te voet de schoolpoort bereiken. Auto’s die in de straat geparkeerd staan voor de schoolstraat begon, kunnen tijdens de schoolstraat langzaam de straat uit rijden.

Op schooldagen is de Walemstraat tijdelijk afgesloten tussen:

-           8.10 en 8.40 uur: elke ochtend

-           15.15 en 15.45 uur: elke schooldag behalve op woensdag

-           11.55 en 12.25 uur: op woensdag

Om de schoolstraat in te voeren, werd een deel van de Woeringenstraat van rijrichting veranderd om te vermijden dat het verkeer alsnog tot aan de schoolpoort zou rijden. Het district wil in overleg met de Berchemse scholen ook op andere plaatsen schoolstraten invoeren.

“Deze eerste schoolstraat is een belangrijke stap in de goede richting”, aldus districtsschepen Bruno De Saegher. “Oud-Berchem is een dichtbevolkt gebied waar de auto best zo ver mogelijk uit de buurt blijft van de schoolpoort. We hopen dat nog meer scholen meegaan in dit verkeersveilige verhaal.”

Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis vult aan: “De introductie van schoolstraten doet ook ouders en schoolpersoneel nadenken over hun verplaatsingsgedrag. We stellen immers vast dat de meeste kinderen op 1 à 1,5 km van de school wonen, afstanden die makkelijk te voet of met de fiets overbrugd kunnen worden. We hopen dat er nog andere geëngageerde schoolgemeenschappen in Berchem zullen volgen.”

Schepen Claude Marinower treedt dat volledig bij: “Schoolstraten dragen bij aan de verkeersveiligheid rondom scholen, op de twee momenten van de dag dat het verkeer daar het  drukst is. Het is dus positief dat er met de Walemstraat weer een nieuwe schoolstraat bijkomt. Ik doe bij deze nogmaals een oproep aan scholen om via de website van het Onderwijsnetwerk Antwerpen een aanvraag in te dienen om van hun straat een schoolstraat te maken.”

Het district en de stad nodigen de pers uit om de inhuldiging van de schoolstraat bij te wonen op maandag 8 oktober om 7.55 uur aan de ingang van school de Schatkist (Walemstraat 19, 2600 Berchem).

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever - Koen Kennis, schepen voor mobiliteit - Claude Marinower, schepen voor onderwijs - Bruno De Saegher, Berchems districtsschepen van mobiliteit, verkeersveiligheid en publiek domein

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is