Start aanleg groene middenberm Ringlaan

Op 13 januari 2016, over deze onderwerpen: Openbare werken

Op de Ringlaan in Berchem is vandaag de aanleg van de groene middenberm van start gegaan. In totaal komen er 42 bomen in de laan en diverse bloemen en planten. Dit is de laatste fase van de werken aan de Ringlaan. In de tweede helft van 2015 vonden er bestratingswerken plaats. Het wegdek van de straat was in slechte staat en moest dringend aangepakt worden. Zonder onvoorziene weersomstandigheden is de aanleg van het groen eind maart volledig rond. De Ringlaan is dan verkeersveiliger voor alle weggebruikers en dankzij de groene berm ook aangenamer voor de buurtbewoners.

De groene middenberm in het Berchemse deel van de Ringlaan wordt vanaf vandaag aangelegd. In totaal komen er 42 bomen op de laan.

Aan de parkeervakken en op de middenberm worden 37 nieuwe bomen aangeplant: 25 haagbeuken met een stamomtrek van ongeveer 35 centimeter aan de parkeervakken, en op de middenberm een 12-tal bomen van diverse soorten: zomereik, olm, es, dubbelbloemige sierkers en linde. Deze bomen hebben een stamomtrek van zo’n 45 centimeter. Dat is groter dan gemiddeld om de aangroei van het groenvolume te versnellen. De mix van verschillende soorten is goed voor de biodiversiteit en geeft ook meer kleur aan de middenberm. Twee van de winterlindes in de middenberm zijn grote, solitaire bomen met een zitbank rond. Dat zijn de zogenaamde ‘Ringbomen’. Ze komen er na een bevraging bij de buurtbewoners.

Daarnaast worden de 5 kastanjebomen die het district recent in de middenberm aanplantte, behouden.

Tot slot sieren diverse bloemen en planten de middenberm: een meerjarig bloemenmengsel van overwegend inheemse bijenbloemen en een plantenmengeling aan het begin en einde van de Ringlaan. Zo wordt het groen op de Ringlaan visueel verbonden met de Fruithoflaan en het Wilrijkse deel.

Tegen eind maart afgerond

De aanplant van het groen in de middenberm van de Ringlaan is erg afhankelijk van het weer. Het mag niet te koud zijn maar te vochtig weer is ook niet goed om de planten een goede start te geven. Zolang het weer gunstig blijft, wordt er doorgewerkt. Zonder onvoorziene omstandigheden moeten de groenwerken tegen eind maart afgerond zijn. Als alle werken achter de rug zijn, organiseert het district een openingsfeest voor de buurtbewoners.

Ringlaan niet alleen aangenamer maar ook veiliger

De aanplant van de groene middenberm is het sluitstuk van de volledige vernieuwing van de Ringlaan in Berchem. De straat kreeg niet enkel een nieuw wegdek en voetpad. In het kader van de districtenfietsroute, een fietsroute doorheen de districten aan de buitenkant van de Antwerpse Ring, werd ook het fietspad vernieuwd. Met deze ingrepen verbetert het district Berchem de verkeersveiligheid en het rijcomfort van alle verkeersdeelnemers. De stillere rijweg en de groene middenberm dragen ook bij tot een aangename woonomgeving.

Verantwoordelijken:

Evi Van der Planken, districtsvoorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen voor publiek domein

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is