Stad informeert over toekomstplannen Het Rooi

Op 4 mei 2016

De stad werkt samen met het district Berchem aan de toekomst van sportpark Het Rooi. De komende jaren wordt er nieuwe infrastructuur gerealiseerd voor de voetbal- en jeugdwerking. Bovendien is de stad op zoek naar een privépartner (of -partners) die bereid  is om  het stadion van Koninklijk Berchem Sport en de sportinfrastructuur te renoveren in combinatie met het uitwerken van een commercieel programma. Nog tot het einde van de maand kunnen geïnteresseerden informatie over de plannen voor Het Rooi inwinnen op de openluchttentoonstelling die te zien is op de sportterreinen van Het Rooi.

Kloppend sporthart van Berchem verder uitbreiden

Sportpark Het Rooi is vandaag voornamelijk een gebied voor dagrecreatie en mag zelfs het kloppend sporthart van Berchem worden genoemd. De stad werkt dan ook volop verder aan de toekomst van het Rooi. Om de plannen te realiseren, is de stad de zoektocht gestart naar een geschikte partner uit de private sector. Voor de precieze uitwerking van alle plannen liggen er nog verschillende scenario’s op de tafel. Welk scenario uitgevoerd zal worden, is afhankelijk van de keuze van de private partner.

Nieuwe voetbalinfrastructuur

Het huidige voetbalstadion op Het Rooi, dat vandaag ruimte biedt aan zo’n 13.600 toeschouwers (ca. 3.400 overdekte en ca. 7.400 niet-overdekte staanplaatsen, ca. 2.600 overdekte zitplaatsen), is aan vernieuwing toe. In Het Rooi moeten voetbalploegen uit klasse 1B terechtkunnen, de huidige tweede klasse. Dat betekent dat er plaats moet zijn voor ca. 4.000 toeschouwers, met ruimte om verder te groeien op langere termijn. Er komen comfortabele tribunes voor het publiek en moderne kleedkamers voor de spelers van Koninklijk Berchem Sport en de jeugdwerking. Volgens de huidige planning starten de bouwwerken in 2019.

Nieuwe commerciële en dienstverlenende invulling

Om in te spelen op de behoeften van de wijk, wordt ook in een commerciële invulling met detailhandel en kleine retail voorzien, zoals bijvoorbeeld een supermarkt. Daarnaast staan er dienstverlenende voorzieningen op het programma, zoals serviceflats en een dienstencentrum. Iedereen kan via deze link  online zijn mening geven over de voorzieningen die vandaag nog ontbreken in de omgeving van Het Rooi. Deze zullen gevestigd worden naast het stadion aan de zijde van de Berchemstadionstraat. Het is de ambitie om in 2020 te starten met de werken.

Toegankelijk sport- en recreatiepark

Het hele sportpark moet goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Er zouden dus twee extra toegangen komen aan de Berchemstadionstraat en de Roderveldlaan. Langs de Berchemstadionstraat wordt bovendien ruimte gemaakt voor winkels en dienstverlening. Bij de plannen hoort ook een cafetaria met terras dat uitgeeft op het sportpark. Bovendien blijven ook de scoutsverenigingen actief op Het Rooi.

Om samen met de bouw van het nieuwe stadion ook woningen en buurtvoorzieningen mogelijk te maken, is een aanpassing van deze bestemming nodig. Daarvoor maakt de stad een nieuw plan (het ruimtelijk uitvoeringsplan sportpark Het Rooi) op, waarin de randvoorwaarden voor het volledige gebied bepaald worden.

Inspraak van buurt en bezoekers van Het Rooi

De stad Antwerpen, district Berchem en Koninklijk Berchem Sport gaven vandaag de aftrap voor de plannen met Het Rooi tijdens een officieel infomoment. Schepen Van de Velde: “Deze plannen zullen een boost betekenen voor de buurt door een combinatie van sport, park, recreatie, dienstverlenende voorzieningen en retail. Het grootste vraagteken toen de stad de plannen bekendmaakte, was de mobiliteit op wedstrijddagen. Bij de wedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk begin dit jaar, bijgewoond door 6.000 toeschouwers, zijn er geen problemen vastgesteld. De samenwerking tussen stad, Berchem Sport en de bedrijven in de buurt, die hun parkeerplaatsen ter beschikking stelden, verliep optimaal.” 

Nog tot het eind van de maand kan iedereen informatie inwinnen in de openluchttentoonstelling of online. Via de website www.antwerpen.be/plannenmethetrooi kan iedereen tot 1 juni ook nog meedelen welke winkels, diensten of voorzieningen er nu nog ontbreken op Het Rooi.

Onderzoeken naar de impact van de plannen

De stad voerde mobiliteits- en parkeerstudies uit voor de buurt rond Het Rooi. Daarbij werd zowel naar de huidige parkeer- en mobiliteitssituatie gekeken als een simulatie van de toekomstige situatie gemaakt.

Uit de resultaten van het parkeeronderzoek bleek dat enkel op woensdagmiddag bijna alle parkeerplaatsen zijn ingenomen. Ongeveer één derde van de parkeerders zijn bewoners uit de buurt, maar op woensdag parkeren ook zowel de werknemers uit de kantoren als de deelnemers van jeugdactiviteiten in het sportpark. Gemiddeld staan wagens er gedurende vijf à zes uur geparkeerd. Enkel op woensdag en zaterdag wordt er vaak korter geparkeerd. De nieuwe toegang op de Roderveldlaan zorgt voor een vlotter gebruik van de parkeerplaatsen ter hoogte van die toegang.

Uit het mobiliteitseffectenrapport blijkt dan weer dat het raadzaam is om in parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen en buurtvoorzieningen te voorzien op eigen terrein. Bovendien moet er een gepaste oplossing worden gezocht voor de parkeerplaatsen op de site van Berchem Sport die vandaag worden verhuurd aan kantoren in de buurt, maar die in de toekomst zullen verdwijnen. Vandaag zijn er geen parkeerproblemen voor voetbalwedstrijden, voornamelijk dankzij het gebruik van bedrijfsparkings in de buurt.

Verantwoordelijken: Rob Van de Velde, schepen voor stadsontwikkeling - Ludo Van Campenhout, schepen voor publiek domein en sport -  Evi Van der Planken, districtsvoorzitter Berchem

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is