Drie projecten afgerond voor aangenaam en verkeersveilig Oud-Berchem

Op 12 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Het district Berchem hecht veel belang aan een aangename en verkeersveilige woonomgeving. Daarom voerde het de voorbije maanden diverse projecten in Oud-Berchem uit: het kruispunt van de Willem Van Laarstraat en de Uitbreidingstraat werd heraangelegd, de Mimosastraat werd verkeersveiliger gemaakt en het pleintje in de De Villegasstraat werd een groenere plek.

Kruispunt Uitbreidingstraat – Willem Van Laarstraat

De verkeersveiligheid op het kruispunt aan de Uitbreidingsstraat en Willem Van Laarstraat wordt verbeterd voor de buurtbewoners en de schoolgaande kinderen. Het district pakte ook het foutparkeren aan het appartementsgebouw op de hoek aan door hier een pleintje te maken. Het plantvak voor de boom werd aangepast zodat de boom alle kansen krijgt om groot uit te groeien. In 2016 worden er nog bijkomende ingrepen gedaan om de verkeersveiligheid in de Uitbreidingstraat te verbeteren. Eerst zal het district de plannen nog toelichten aan de bewoners.

Mimosastraat

Ook in de Mimosastraat moest het verkeer veiliger verlopen, daar werd de rijweg aangepast. Het voetpad is heraangelegd en op sommige plaatsen breder gemaakt om het oversteken te vergemakkelijken. Parkeren in de bocht van de straat was eerst verboden maar door er in parkeervakken te voorzien, kunnen automobilisten er nu wel reglementair parkeren. Er worden twee extra bomen geplant.

Plein De Villegasstraat

Tot slot veranderde er ook één en ander op het pleintje in de De Villegasstraat. Het pleintje wordt een groenere plek met bloemen en gras: het hekwerk rond de boom is weg en rondom is de verharding verwijderd. Het pronkstuk blijft de centrale boom die dankzij deze werken een mooie toekomst tegemoet gaat. De boordstenen aan de rand van het plein zijn nu verhoogd om foutparkeren tegen te gaan. Tegen het voorjaar zal het groen aangeplant worden en komen er twee bankjes op het plein.

Verantwoordelijken: Evi Van der Planken, districtsvoorzitter - Bruno De Saegher, districtsschepen voor publiek domein

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is