Buurt zit samen rond invulling groenzone Saffierstraat

Op 19 maart 2017

Zaterdagvoormiddag 18 maart zaten 78 buurtbewoners samen in school Het Hinkelpad in Berchem. Ze werkten gezamenlijk aan een nieuwe invulling voor de nieuwe groenzone in de Saffierstraat. Die wordt heringericht naar aanleiding van de aanleg van de fietsostrade F11. Het gaat om een strook van 17.346 m2 groen met een totale lengte van 1,25 kilometer. De buurtbewoners stelden onder meer voor bomen, fietsenstallingen en buurtmoestuinen in de zone te voorzien. Ontwerpers gaan nu met deze voorstellen aan de slag. In het najaar koppelt het district terug naar de buurt.

Fietsostrade en groenzone

Tussen Lier en Antwerpen legt de provincie Antwerpen de fietsostrade F11 aan. In Berchem en een deel van Mortsel loopt deze fietsostrade door de Saffierstraat. Het district Berchem en de stad Antwerpen maken van deze gelegenheid gebruik om de groenzone in de straat opnieuw in te richten en toegankelijk te maken voor iedereen. In totaal gaat het om 17.346 m² groene ruimte, een strook van 1,25 kilometer lang. De buurtbewoners worden betrokken bij de invulling van deze strook.

“Deze groenstrook werd privatief gebruikt en kan nu omgevormd worden tot toegankelijk groen voor heel de buurt. Daarom vind ik het ook belangrijk dat de buurt zelf actief meewerkt aan de invulling van deze zone”, zegt districtsvoorzitter Evi Van der Planken. “Aansluitend op de aanleg van de fietsostrade plant het district de Saffierstraat zelf heraan te leggen. Dit gebeurt in samenspraak met Riolink die zal instaan voor de hernieuwing van de riolering”, laat districtsschepen Bruno De Saegher weten, “de timing hiervan hangt voornamelijk af van de planning van Riolink”.

Werkontbijt

Na een toelichting over de fietsostrade staken de bewoners zelf de handen uit de mouwen in één van de werkgroepen. Doorheen 3 inspraakrondes kreeg de groenzone van de buurtbewoners steeds meer vorm. De eerste voorstellen zien er alvast veelbelovend uit. Zo denkt de buurt aan de inplanting van bomen, fietsenstallingen en buurtmoestuinen.

Met de resultaten van dit inspraaktraject gaan de ontwerpers van de stad aan het werk. In het najaar legt het district Berchem verschillende meer in detail uitgewerkte concepten opnieuw voor aan de bewoners.

Meer info over F11 fietsostrade Antwerpen-Lier
De F11 is de fietsostrade tussen Antwerpen en Lier. De provincie Antwerpen bereidt samen met de lokale overheden de aanleg voor. “Met een totale afstand van 10 kilometer in een filegevoelige regio maakt deze fietsostrade van de fiets een volwaardig alternatief voor de wagen. De fietsostrade brengt fietsers op een half uurtje vlot en veilig van Lier naar Antwerpen”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit, uit.

De stad Antwerpen zal deze fietsostrade verder afwerken en met 2 bruggen doortrekken tot op het stationsplein. “Door als stad mee op de kar te springen met de provincie kunnen we de fietsers op deze fietsostrade met een brug over de ring en de singel tot aan de nieuwe kantoorlocatie Post X en de fietsenstalling aan het station Berchem brengen. Sneller en veiliger staat hier centraal.  Zo krijgen we meer mensen op de fiets en ontlasten we stap voor stap het verkeer in deze omgeving”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis

Meer informatie over de fietsostrade is te vinden op de webpagina van de F11 op www.antwerpenfietsprovincie.be.

Verantwoordelijken: Evi Van der Planken, districtsvoorzitter Berchem - Bruno De Saegher, districtsschepen voor publiek domein, district Berchem - Koen Kennis, schepen voor mobiliteit, stad Antwerpen -Luk Lemmens, gedeputeerde voor mobiliteit, provincie Antwerpen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is