Aanpassing lichtenregeling Arbeidersstraat - Roderveldlaan

Op 28 november 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare werken

Persbericht Stad Antwerpen

Vanaf vandaag is de lichtenregeling op het kruispunt Arbeidersstraat - Roderveldlaan aangepast, om de wachttijd op de fietsostrade te verminderen.

In 2018 werd de verkeerslichtenregeling op het kruispunt Arbeidersstraat - Roderveldlaan aangepast zodat afslaand gemotoriseerd verkeer niet meer in conflict kwam met fietsers en voetgangers. Een nadeel van deze regeling was de hoge wachttijd voor fietsers op de fietsostrade.

Om die wachttijd te verkleinen werd nu een alternatieve, verkeerveilige lichtenregeling uitgewerkt, in combinatie met een infrastructurele aanpassing.

Maatwerk

Verkeersveiligheid heeft steeds de hoogste prioriteit bij het opstellen van nieuwe lichtenregelingen. Ook de nieuwe verkeerslichtenregelingen zijn dus waar mogelijk conflictvrij. Minder conflicten betekent voor sommige verkeersdeelnemers wel hogere wachttijden. Bij te lange wachttijden wordt bekeken in welke mate bepaalde conflicten toch toegelaten kunnen worden om de doorstroming te verbeteren. Dat is telkens maatwerk waarbij tal van afwegingen gemaakt moeten worden. Daarom worden de aangepaste kruispunten met een nieuwe lichtenregeling voortdurend opgevolgd en indien nodig bijgesteld.

Roderveldlaan

Door een extra rijstrook voor auto’s op de Roderveldlaan is het nu mogelijk om zowel links afslaand, rechtdoorgaand als rechts afslaand verkeer apart groen te geven. Fietsers die parallel rijden met die laan krijgen hierdoor samen groen met de hoofdfase van het autoverkeer. Om hun wachttijd nog verder te doen dalen, krijgen de fietsers daar tweemaal groen binnen 1 cyclus. Hun maximale wachttijd is 51 seconden.

Oversteek Posthofbrug

Detectielussen in het wegdek en drukknoppen voor voetgangers en fietsers die de Posthofbrug oversteken zorgen er bovendien voor dat de nieuwe lichtenregeling rekening houdt met de effectieve verkeersvraag. Op die manier staat niemand onnodig lang voor een rood licht als er geen fietser of voetganger wil oversteken of als er zich geen verkeer aandient op een bepaalde tak.

Posthofbrug – Karel Coggestraat

Het conflict tussen rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer komende van de Posthofbrug naar de Karel Coggestraat en fietsers en voetgangers die de Karel Coggestraat oversteken, wordt terug toegelaten. Knipperlichten wijzen automobilisten op het potentieel conflict met overstekende fietsers en voetgangers.

Verantwoordelijke politicus: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is