Volharding Liesbeth Homans werpt zijn vruchten af

Op 10 juli 2012

Toch conciërges in sociale woonblokken

Ruim een jaar geleden kon Woonhaven met Vlaams geld drie conciërges aanwerven. Toen bedankte de sociale huisvestingsmaatschappij vriendelijk.Vandaag gaat ze toch in op het aanbod, zij het dat ze er een eigen invulling aan geeft.

Conciërges kunnen een belangrijk element zijn in het verhogen van de leefbaarheid van grote sociale woningcomplexen. Daarom zette Vlaanderen vorig jaar een project op om langdurig werklozen aan te werven als huisbewaarder.

De Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven kwam zeker in aanmerking voor het project, maar liet het toch links liggen.

Woonhaven had het te druk met de fusie van de huisvestingsmaatschappijen die in de voorgaande periode had plaatsgevonden, klonk het toen.

Een gemiste kans, oordeelde Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans (NVA).

"Een conciërge is een perfecte manier om zogenaamde leefbaarheidsproblemen te voorkomen. Niet alleen zijn ze een aanspreekpunt, ze hebben ook een bemiddelende rol en kunnen de bewoners van een blok als groep engageren, bijvoorbeeld voor het onderhouden van gemeenschappelijke ruimtes."

In het Vlaams Parlement hield zij de discussie over dit project levendig.

In maart had Woonhaven weer orde op zaken gesteld en vroeg ze in een brief aan Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) of in het kader van dit project toch middelen konden worden vrijgemaakt.

Geen conciërge per woonblok

Woordvoerder van Woonhaven Jan Hendrickx geeft uitleg. "We willen geen conciërges aanwerven in de strikte zin van het woord, maar zien het ruimer. Woonhaven wil drie polyvalente medewerkers voltijds inzetten om het integrale patrimo nium van sociale woonblokken van de Antwerpse huisvestingsmaatschappij te bedienen.

Eerder dan conciërges gaat het om een team van drie toezichters die elk snel inzetbaar zijn en die logistieke en technische problemen aanpakken in meerdere blokken."

Woonhaven is ervan overtuigd dat met de polyvalente medewerkers problemen efficiënter kunnen worden opgelost dan met een conciërge per woonblok.

Freya Van den Bossche heeft haar goedkeuring gegeven voor de specifieke invulling die Woonhaven aan de functie geeft. Drie langdurig werklozen zullen nu als toezichter worden aangeworden.

© 2012 Concentra

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is