Stad neemt krot in sociaal beheer

Op 21 november 2014

Het college besliste vandaag om de overeenkomst met AG VESPA om een verwaarloosde woning te renoveren, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. De woning aan de Uitbreidingstraat in Berchem werd ongeschikt en onbewoonbaar verklaard. Omdat de eigenaar de woning zelf niet renoveert, nam de stad het beheer over en bereidt ze nu de herstellingswerken voor. Dit gebeurt via de procedure sociaal beheersrecht.

De strijd tegen de verkrotting van huurwoningen is al jaren een aandachtspunt van de stad Antwerpen. De stad kan een hele reeks maatregelen nemen om eigenaars aan te zetten tot het renoveren van hun verwaarloosde woning. De bekendste is de zogenaamde krotbelasting. Als die maatregelen geen effect hebben en eigenaars laten hun woning verder verkrotten, kan de stad via het sociaal beheersrecht de renovatie in hun plaats doen.

Het sociaal beheersrecht is een instrument voorzien in de Vlaamse wooncode. De eigenaars krijgen eerst de kans om het beheer van hun woning vrijwillig over te dragen. Reageren ze niet, dan legt de stad het sociaal beheersrecht eenzijdig op. Het beheer van deze woning wordt voor minimaal negen jaar aan de eigenaar onttrokken. Na de renovatie verhuurt de stad de woning tot de kosten van de renovatie zijn terugverdiend.

Sociaal beheer heeft ingrijpende gevolgen voor de eigenaars. Daarom selecteert de stad de panden op basis van weloverwogen criteria. Zo onderzoekt de stad of de eigenaar nog andere panden bezit en in welke staat ze verkeren. Daarnaast wordt er gekeken naar het aantal jaren van verwaarlozing en de ernst van de woonkwaliteitsproblemen. Tot slot houdt de stad rekening met de hinder dat het pand veroorzaakt voor de omwonenden.

Verantwoordelijke schepen: Fons Duchateau, schepen voor wonen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is