Stad Antwerpen maakt de balans op van de storm

Op 13 juni 2014

De stad Antwerpen heeft een eerste balans opgemaakt van de schade die de storm van zondag 8 op maandag 9 juni heeft aangebracht. In totaal kwamen er meer dan 1400 oproepen voor interventies binnen door Antwerpenaars. Ook de stad zelf werd getroffen: meer dan 48 stadsgebouwen en 80 voertuigen uit de stedelijke vloot ondervonden schade en er werd met man en macht gewerkt om de straten en pleinen vrij te krijgen. Het is duidelijk dat de hagelstorm die over Antwerpen trok, heel wat schade heeft aangebracht. Het stadsbestuur heeft ondertussen ook een dossier ingediend bij de provincie om de storm te laten erkennen als ramp.

Stad dient dossier in om storm te laten erkennen als ramp
De hagelstorm bracht op grote schaal schade aan in de stad. Verschillende handelszaken, woningen, stadsgebouwen en monumenten werden getroffen. Om de storm te laten erkennen als ramp stuurde de stad eerder deze week alle nodige info naar de provinciegouverneur. Pas na goedkeuring door de federale overheid en de publicatie van een Koninklijk Besluit, kunnen de Antwerpenaars een financiële tussenkomst aanvragen.

Bewoners wordt aangeraden bewijsmateriaal te verzamelen
Het is nu vooral belangrijk dat Antwerpenaars die schade hebben geleden voldoende bewijsmateriaal verzamelen. Dat betekent:
• inventaris opmaken van de schade;
• foto’s nemen als bewijsmateriaal;
• de verzekeringsmakelaar inlichten en aan hem de nodige attesten vragen. Ook als de verzekering niet tussenkomt, moet een attest van niet-tussenkomst van de makelaar verkregen worden.

De Antwerpenaar mag op dit moment al maatregelen nemen om verdere en ergere schade te voorkomen. Meer informatie kunnen Antwerpenaars terugvinden op https://beta.antwerpen.be/nieuws/stormschade-volg-deze-stappen-goed-op-update. Indien de storm erkend wordt als ramp, biedt de website van Binnenlandse zaken meer info: http://www.rampen.be.

Indien bij de stad nu reeds aangiftes of vragen binnen komen, worden de gegevens van de schadelijders geregistreerd en worden zij op het moment van de officiële erkenning als ramp hiervan geïnformeerd door de stad. De stad zal op dat moment ook informatiemomenten organiseren voor de schadelijders en de nodige administratieve ondersteuning bieden bij het opmaken van de schadeformulieren.

8% van de stadsgebouwen en monumenten werd getroffen
Acht procent of 48 stadsgebouwen en monumenten leden schade onder de storm. Dit cijfer kan nog oplopen aangezien er nog meldingen binnenstromen en de onderhoudsmedewerkers nog volop de leegstaande panden en de leien daken controleren. De schade omvat vooral glasbreuken, lekken in daken en wateroverlast. De in kaart gebrachte kosten bedragen momenteel 280 700 euro. Naarmate de schade meer in kaart wordt gebracht, zullen deze kosten nog oplopen. Het stedelijk patrimonium is, via de brandverzekering, verzekerd voor schade ten gevolge van storm en hagel. De stad bekijkt momenteel hoe deze verzekering aangewend kan worden voor de geleden schade.

Bij de stadsgebouwen zijn er ook heel wat historische panden getroffen.
• In het stadhuis is er vooral schade aan de ruiten en zijn er enkele daklekken. Ook de glaskoepel werd getroffen. Deze werd ondertussen veiliggesteld.
• In de stadswinkel is er waterschade aan de parketvloer en producten door het breken van de glaskoepel. De stadswinkel heeft vanochtend om 11 uur terug de deuren geopend.
• De serres van Den Botaniek zijn beschermd als landschap en bouwkundig relict. De dakramen van deze serres werden totaal vernietigd over een oppervlakte van 355 m². Momenteel worden de resterende glasscherven uit het serredak verwijderd, pas daarna kunnen de planten verplaatst worden. Een deel van de cactuscollectie wordt overgebracht naar een kleinere serre van Den Botaniek. De overige krijgen tijdelijk onderdak in de serres aan de Neerlandweg in Wilrijk.
• Ook in het Rubenshuis is er glasbreuk aan de serre en werd wateroverlast vastgesteld in onder meer het privéatelier en de portiersloge. Er is geen schade vastgesteld aan de collectiestukken.

In de eerste plaats werd er de voorbije dagen gefocust op het veilig stellen van de stedelijke locaties en het beperken van verdere schade door preventieve controles uit te voeren. De komende dagen worden de aannemers aangeschreven die via raamcontracten met de stad werken.

Inzet veegdiensten en dienstverlening containerparken
Sinds de storm hebben de stedelijke veegdiensten een tandje bijgestoken om er voor te zorgen dat de straten en fietspaden zo snel mogelijk vrijgemaakt werden. Op maandag werden de grote assen van de stad aangepakt, waaronder de Leien, de Ankerrui en de straten rond het stadspark. Vervolgens werden ook de toegangswegen en afritten van de Singel en de ring onder handen genomen. Ondertussen zijn de meeste straten, pleintjes en parkingstroken gereinigd. Dit weekend en begin volgende week wordt er nog verder gewerkt.

Tot en met vandaag waren er uitzonderlijke grofvuilafspraken mogelijk. Hier maakten al meer dan 50 mensen gebruik van. In de containerparken kan tot en met morgen meer dan 2 m³ afval worden aangeboden.

Op de begraafplaatsen en in de parken is de schade zeer beperkt.

Stad bedankt medewerkers voor inzet
Heel wat medewerkers van onder andere de brandweer, andere stadsdiensten en de civiele bescherming, hebben dit weekend extra inspanningen geleverd om de schade zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te waarborgen. Het stadsbestuur wil hen hiervoor uitdrukkelijk bedanken.

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is