Ruimtelijk plan voor behoud buurtpark Groenenborg

Op 23 mei 2014

In 2011 keurde het stadsbestuur van Antwerpen een algemeen kader goed voor de verdere ontwikkeling van het gebied Middelheim – Groenenborg. Sindsdien werd dat kader verfijnd in onder meer stedenbouwkundige richtlijnen voor de Groenenborgerlaan. Nu is er ook een ruimtelijk uitvoeringsplan in de maak om de open ruimte tussen het Middelheimziekenhuis en de nieuwe gebouwen van de Universiteit Antwerpen en Zorgbedrijf Antwerpen te behouden als buurtpark.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg RUP, is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming van dat gebied vastlegt. Met een RUP wordt voor een bepaald gebied duidelijk vastgelegd wat er kan en wat niet en het bevat de stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor dat gebied.

Het plangebied van het RUP 'Buurtpark Groenenborg’ wordt begrensd door het Middelheimziekenhuis, het Rucaplein, de Groenenborgerlaan en de campus Groenenborg. Het omvat het Groenenborgerbosje en het zuidelijk deel van het tunnellandschap, beide volgens het huidige gewestplan gelegen in een gebied met bestemming 'gemeenschapsvoorzieningen'. Een klein deel van het Groenenborgerbosje heeft volgens gewestplan de bestemming 'woongebied'. Het gebouw V van de universiteitscampus valt volgens het gewestplan in een bestemmingszone 'parkgebied'.

In het ontwerp-RUP worden zowel het Groenenborgerbosje als het tunnellandschap herbestemd naar 'zone voor groen'. Daarmee wordt juridisch vastgelegd dat het park ook park blijft. Na de goedkeuring van het RUP zullen inrichtingswerken het bestaande karakter van het groengebied versterken. De bestaande weginfrastructuur wordt behouden en kan hersteld worden in functie van het openbaar vervoer of de hulpdiensten.

Het gebouw V wordt in het ontwerp-RUP herbestemd naar 'zone voor maatschappelijke functies'. Zowel openbare dienstverlening (onderwijs, educatie), als - in nevenfunctie -kinderopvang, studentenhuisvesting, huisvesting van onderwijzend personeel en aan onderzoek gerelateerde spin-off bedrijvigheid zijn toegestaan. Het RUP bevat hiervoor voorschriften in verband met de bouwlocatie, de bouwhoogte, de toegelaten materialen, de inrichting en het gebruik van de onbebouwde ruimte, enzovoort.

Verder verloop RUP-procedure
Het college legt het ontwerp-RUP Buurtpark Groenenborg in juni voor aan de gemeenteraad. Na een voorlopige vaststelling door de gemeenteraad kan een openbaar onderzoek over het RUP gestart worden (wellicht van 7 juli tot 4 september 2014). Daarna gaat het voor advies naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). De definitieve vaststelling is voor dit najaar.

Verantwoordelijke schepen: Rob Van de Velde, schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is