Ontwerpwedstrijd voor Park Brialmont

Op 8 mei 2015

Met Park Brialmont willen de stad Antwerpen en het district Berchem de groengebieden in het hart van Berchem ontwikkelen tot de groene long van het district. AG VESPA organiseert nu een ontwerpwedstrijd om een geschikt team te vinden voor de opmaak van een visie voor het gebied.

In het hart van Berchem liggen verschillende parken en groene gebieden: het De Villegaspark, het Brilschanspark en Wolvenberg. Het district Berchem en de stad Antwerpen hebben de ambitie om de gebieden om te vormen tot het groene centrum van het district. Daarom wordt een masterplan opgemaakt met de naam ‘Park Brialmont’. De naam verwijst naar de vroegere fortengordel die plaatsmaakte voor de Antwerpse Ring.

Groene Singel

De volgende maanden maken drie ontwerpteams - Maxwan, Artgineering en Cluster samen met Witteveen - een visieplan op voor het gebied. Ze vertrekken daarbij vanuit een dubbele doelstelling. Enerzijds moet het toekomstige park de binnen- en buitenstad met elkaar verbinden. Anderzijds moet het park één aaneengesloten landschap worden, dat deel uitmaakt van de Groene Singel.

Centraal in het project staan de verbetering van de lucht- en geluidskwaliteit van de omgeving en de versterking van het groene karakter en natuur. Ook wordt onderzocht of het opstarten van een horecazaak in het nieuwe park tot de mogelijkheden behoort. De resultaten van de gesprektafels met buurtbewoners in januari worden ook meegenomen in de opmaak van het masterplan.

Timing

- September 2015: indiening ontwerpen

- Oktober 2015: selectie beste ontwerp door een jury

- Juni 2016: oplevering finale masterplan

Verantwoordelijken: Rob Van de Velde, schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter AG VESPA – Evi Van der Planken, districtsvoorzitter Berchem

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is