Nieuwe brug zal fietsers veilig over Antwerpse Singel brengen

Op 24 februari 2014

Fietsers krijgen veilig alternatief voor gevaarlijk kruispunt
De toekomstige fietsbrug verbindt de Berchemse Posthofbrug met het nieuwe fietsparkeergebouw van het station Antwerpen-Berchem. Zo steken fietsers het kruispunt met de Singel veilig en vlot over. Ze boeken ook tijdswinst door het wegvallen van de verkeerslichten. De bouw van de fietsbrug, onderdeel van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen, wordt gecoördineerd door de provincie Antwerpen in samenwerking met de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid en de NMBS.
Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens licht toe: “Elke werkdag steken 4730 fietsers het kruispunt van de Antwerpse Singel en de Posthofbrug in Berchem over. Via de fietsostrade Antwerpen-Mechelen rijd je namelijk via dit kruispunt de stad Antwerpen in en uit. Het provinciebestuur werkt hard aan de aanleg van die fietsostrade. Sinds enkele weken fiets je van het station Antwerpen-Centraal tot aan het station van Sint-Katelijne-Waver. De aanleg tot Mechelen-Nekkerspoel start nog voor de zomer. Een veilig alternatief voor het kruispunt met de Antwerpse Singel dringt zich op om de binnenstad van Antwerpen voor fietsers beter bereikbaar te maken.”

Fietsbrug over Antwerpse Singel
Het project strekt zich uit over een lengte van 600 meter. De fietsbrug vertrekt boven op de Berchemse Posthofbrug, dat is de brug over de Antwerpse Ring. Ze buigt af naar de spoorlijn, steekt de Singel over en sluit aan op het nieuwe fietsparkeergebouw van het station Antwerpen-Berchem. De fietsostrade loopt dan verder over de fietspaden van de Stanleystraat richting het station Antwerpen-Centraal. De provincie is gestart met de uittekening van concrete ontwerpplannen. Ze doet dat samen met de stad, de Vlaamse overheid, de NMBS en Euro Immostar. Alle partijen hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De aanbesteding van het project gebeurt nog dit jaar, de bouw van de brug start dan in het voorjaar van 2015.
“Met deze fietsbrug verhogen we de verkeersveiligheid, vervolledigen we de fietsostrade Antwerpen-Mechelen en realiseren we een zeer grote reistijdwinst voor de fietsers. We maken het station Antwerpen-Berchem, de stad Antwerpen en daardoor heel wat bedrijven en scholen, met de fiets veiliger en sneller bereikbaar.”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens. Koen Kennis, schepen voor Mobiliteit stad Antwerpen voegt daaraan toe: “De onthulling van dit infobord herinnert er ons aan dat we samen ook  de andere singelkruispunten en zwarte punten in onze stad moeten wegwerken, willen we een echte fietsstad worden.”
Fietsbeleid Vlaamse overheid voor veilig en comfortabel fietsen
Hilde Crevits, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken:
'Door de samenwerking tussen de Vlaamse overheid,  provincies en gemeenten zijn de afgelopen jaren steeds meer fietssnelwegen aangelegd. Fietssnelwegen zijn een directe, comfortabele en veilige verbinding voor zowel de lange als de korte fietsverplaatsing. Zo werken we steeds meer missing links weg in de fietsroutes  naar het werk, de school of de winkel en kunnen we het fietsgebruik sterk doen stijgen. Zeven op tien van de verplaatsingen in de regio heeft als bestemming de stad of de rand. Tegen 2020 moet volgens het Masterplan 2020 minstens de helft van alle verplaatsingen in de Antwerpse agglomeratie met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet gebeuren. In dit kader investeert de Vlaamse overheid nadrukkelijk in fietswegen.
Met de aanleg van de fietsbrug over de Singel en de veilige verbinding over de Antwerpse Ring via de Posthofbrug wordt een extra kwaliteitssprong gezet naar veilige fietsinfrastructuur. Hiermee zal weer een missing link in de fietssnelweg tussen Antwerpen en Mechelen worden weggewerkt. Het fietsverkeer kan dan gebeuren zonder conflicten met het gemotoriseerd verkeer, wat de verkeersveiligheid sterk doet toenemen. Bovendien wordt zo een veilige fietsverbinding voorzien tussen het station Antwerpen-Berchem en het Ringfietspad naast de Antwerpse Ring. We kunnen dus spreken van een integrale benadering voor het fietsverkeer in Antwerpen. De kostprijs van deze nieuwe infrastructuur zal  gezamenlijk worden gedragen door de Vlaamse overheid (40%), de provincie Antwerpen (40%) en de stad Antwerpen (20%).  Als we zo samen aan de fietskar blijven duwen, gaan we het snelst vooruit.’

Nieuwe fietsparkeergebouw aan station Antwerpen-Berchem
"Het  nieuwe fietsparkeergebouw van de NMBS aan de Posthoflei sluit naadloos aan bij de toekomstige fietsbrug over de Singel voor de fietsostrade.”, stelt Ludo Van Ingelgem, districtsdirecteur NMBS vast.  “Einde 2014 kunnen 2150 fietsers hun rijwiel gratis en veilig achterlaten op één van de drie overdekte niveaus van het nieuwe fietsparkeergebouw. Dat zal de capaciteit aan gratis fietsparkeergelegenheid aan het station Antwerpen-Berchem bijna verdubbelen. Het gebouw wordt een volwaardige voordeur voor het station aan de Posthoflei en zal bijdragen tot de uitstraling van de stationsomgeving aan de Statiestraat."
Rechtstreekse fietsverbinding tussen Antwerpen en Mechelen
Momenteel is 83% van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen klaar. Je kunt fietsen vanaf het centraal station in Antwerpen, door Berchem, Mortsel, Hove, Kontich en Duffel tot aan het station van Sint-Katelijne-Waver. “We starten nog voor de zomer met de aanleg van het laatste traject, tot Mechelen Nekkerspoel. Die aanleg heeft wat meer tijd nodig, gezien de dichte bebouwing in stedelijk gebied. Wanneer de volledige fietsostrade klaar zal zijn, valt dus moeilijk te voorspellen.”, aldus Luk Lemmens. De aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen zorgt voor een vlotte fietsverbinding van het zuiden van de provincie tot in het stadscentrum van Antwerpen. De lokale fietspaden die de fietsostrade kruisen, zorgen dan voor de aansluitingen naar bedrijvencentra, scholen en dorpskernen.
Meer info over de fietsostrades op www.fietsostrades.be.

Beleidsverantwoordelijke: Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
en Koen Kennis, N-VA, schepen voor Mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is