Jaarverslag OCMW Antwerpen 2013: uitdagingen en verwezenlijkingen

Op 27 juni 2014

OCMW Antwerpen heeft zijn jaarverslag gepubliceerd, met daarin een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en verwezenlijkingen van 2013. Vooral de blijvende aandacht voor kinderen en jongeren springt daarbij in het oog. Uiteraard blijft ook activering belangrijk: werk is nog steeds de beste remedie tegen armoede. Samen met het leren van de Nederlandse taal zijn dat de sleutels tot (her)integratie en bijgevolg ook prioriteiten voor het OCMW. Voor het eerst publiceert OCMW Antwerpen een interactief jaarverslag met de technologie van Layar.
 
Investeren in kinderen en jongeren
De strijd tegen kinderarmoede blijft een van de belangrijkste prioriteiten voor OCMW Antwerpen. Via verschillende projecten pakt de organisatie dat probleem rechtstreeks en onrechtstreeks aan. Door van jongs af aan in kinderen te investeren, verkleint immers de kans dat ze het OCMW later nodig hebben.
 
OCMW Antwerpen ondersteunt ouders in hun rol als opvoeder en probeert de kloof met het onderwijs te overbruggen. Daar spelen infosessies over opvoeding en onderwijs op in. De medewerkers van de dienst Kansen voor Kinderen geven actief ondersteuning aan de maatschappelijk werkers die de klanten begeleiden. In 2013 hielpen ze 272 klanten verder en konden zo 566 kinderen helpen.
 
Degelijke kinderkledij is een zware extra kost voor gezinnen die in armoede leven. Bij de dienst Binnenste Buiten kunnen ze zowel goedkope en op maat gemaakte schoolkledij als sportkledij, babykleertjes enzovoort aankopen. De winkel verkocht maar liefst 10 991 kledingstukken in 2013.
 
Ook jongeren wil het OCMW alle kansen geven. In een gespecialiseerd sociaal centrum staan maatschappelijk werkers niet-begeleide minderjarige vluchtelingen met raad en daad bij. De medewerkers van het project Power+ proberen op hun beurt jongeren via groepsactiviteiten zelfredzaam te maken. Dat project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.
 
Werk aan de winkel
Wie geen werk heeft, loopt een hoog risico om onder de armoedegrens te belanden. Kinderen uit een gezin waar niemand werkt, hebben 70 procent kans om later ook in armoede te leven. Die vicieuze cirkel wil het OCMW doorbreken.
 
Bovendien betekent werken meer dan geld verdienen. Wie werkt, komt in contact met andere mensen, voelt zich nuttig en bouwt zelfvertrouwen op. Vorig jaar volgden 2620 klanten een werkervaringstraject. Het aantal klanten dat na sociale tewerkstelling aan het werk ging in het reguliere circuit is met twee procent gestegen.
 
Het OCMW wil ook de hoge jeugdwerkloosheid in Antwerpen aanpakken. Hoewel het aanbod van vacatures nergens in Vlaanderen zo uitgebreid is, blijft de match met de markt een probleem. OCMW Antwerpen, de stad en VDAB bundelen daarom hun krachten om zo veel mogelijk jongeren aan het werk te krijgen. Het werkplan JongerenAanBod omvat momenteel heel wat concrete acties. De organisaties willen met jongeren blijven overleggen en steeds gerichter inspelen op hun behoeften zodat ze hun weg vinden op de arbeidsmarkt.
 
Integreren door de taal te leren
De taal leren is de sleutel tot integreren. Wie het Nederlands beheerst, creëert voor zichzelf extra kansen. Het OCMW Antwerpen doet er dan ook alles aan om zijn klanten zo snel mogelijk wegwijs te maken in het Nederlands.
 
OCMW Antwerpen legt de nadruk steeds meer op Nederlands op de werkvloer. Zo geeft het zijn werkervaringsklanten taalondersteuning bij het uitoefenen van hun job. Daarbij verliest het OCMW de toekomst van de klant niet uit het oog. Behalve het technisch Nederlands komen ook onderwerpen zoals veiligheid, solliciteren en mobiliteit aan bod. In 2013 volgden 552 werkervaringsklanten een interne opleiding Nederlands tijdens hun sociale tewerkstelling.
 
Klanten kunnen het Nederlands ook oefenen in conversatiegroepen. Anderstaligen en Nederlandstaligen praten er met elkaar over alledaagse dingen. In inspraakgroepen bespreken nieuwkomers en klanten van bepaalde sociale centra knelpunten in de dienstverlening en doen ze concrete aanbevelingen om de werking van het OCMW te verbeteren.
 
Enkele markante cijfers
• Het aantal leefloners is lichtjes gestegen tegenover 2012, maar de andere vormen van uitkeringen zijn gedaald.
• De buurtrestaurants zijn een groot succes. Ze verkochten in 2013 maar liefst 204 810 gezonde maaltijden. Kinderen jonger dan 12 kunnen er sinds eind vorig jaar een maaltijd eten voor één euro.
• Het aantal dossiers intrafamiliaal geweld blijft helaas jaar na jaar stijgen. In 2013 meldden het OCMW, de politie en andere partijen 182 nieuwe gezinnen.
• De sociale steunpunten gezondheid behandelden 16 657 hulpvragen. Dat zijn er 1338 meer dan in 2012. Door de crisis belanden alsmaar meer mensen onder de armoedegrens.
• Ook al was het een zachte winter, toch telde nachtopvangcentrum De Biekorf 15 198 overnachtingen van dak- en thuislozen: 1886 meer dan in 2012. In 2013 kon er minder doorstroom gerealiseerd worden waardoor klanten langer in De Biekorf verbleven.
 
Interactief jaarverslag
OCMW Antwerpen maakt voor het eerst gebruik van de Layar-technologie. Als je de gratis Layar-app downloadt op je smartphone of tablet, kan je extra digitale inhoud zoals foto’s en filmpjes bij bepaalde artikels bekijken. Het volstaat de volledige pagina waarop een Layar-icoontje staat in het magazine of op je scherm te scannen om de inhoud te ontdekken.
 
Meer info
Het jaarverslag 2013 van OCMW Antwerpen bestaat uit twee delen: een magazine en een website.
• Het magazine biedt een mix van reportages en interviews, afgewisseld met columns en korte berichten. Iedereen kan het magazine online lezen of een papieren versie aanvragen via communicatie [at] ocmw.antwerpen.be.
• Uitgebreid cijfermateriaal staat op de website www.ocmw.antwerpen.be/jaarverslag.

Verantwoordelijke: Liesbeth Homans: OCMW-Voorzitter 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is