Hof Van Nauwelaerts: behoud extra bomen

Op 17 november 2015

Het park van Hof Van Nauwelaerts is aan een opfrisbeurt toe. De stad Antwerpen en het district Berchem voeren vandaag en de volgende dagen structurele groenwerken uit in het park. Hierdoor is de buurt verzekerd van een mooi en groen parkje op lange termijn. Na onderling overleg hebben stad, district en de groendienst beslist om extra bomen in het park te behouden.

 

In het park Hof Van Nauwelaerts worden verschillende maatregelen genomen om het groene karakter van het park in de toekomst te waarborgen. Na een hernieuwd advies van de groendienst hebben de stad Antwerpen, het district Berchem en de groendienst beslist om minder bomen te rooien dan oorspronkelijk voorzien was.

 

Districtsvoorzitter Evi Van der Planken: “Bij de groenwerken in Hof Van Nauwelaerts staan bepaalde doelstellingen voorop om het groene karakter van het park voor lange termijn te verzekeren: dunningswerken waar nodig om meer ruimte te geven aan kwaliteitsvolle bestaande bomen, het rooien van zieke en onveilige bomen en het verbeteren van de biodiversiteit. Als we diezelfde doelstellingen realiseren door minder bomen te rooien, dan moeten we daar natuurlijk voor gaan.”

“Op zaterdag 14 november organiseerden we een wandeling in het park voor de buurtbewoners. Een twintigtal aanwezigen kwam luisteren naar de toelichting door de experten van de groendienst. De groenwerken kunnen nu van start gaan. Op basis van een hernieuwd advies van onze boomexperten zullen er nu 19 in plaats van 23 bomen gerooid worden. De vier grote esdoorns vooraan in het park blijven behouden.”

 

Concreet worden er dus vier zieke bomen gerooid en dertien opschietende bomen met een minimale kruin om meer licht te geven aan toekomstbomen. Normaal zouden ook nog zes bomen gerooid worden om ruimte te maken voor nieuwe inheemse bomen en om een kruidlaag op de grond aan te planten. Na een nieuw advies  zullen slechts twee van de zes bomen verwijderd worden. De twee te rooien bomen zijn Amerikaanse eiken. Eén van de eiken overwoekert een inlandse eik en de andere staat ingesloten tussen te grote esdoorns. Daardoor hebben de bomen op termijn weinig overlevingskans. Door de twee Amerikaanse eiken te rooien, krijgen andere bomen betere groeikansen. De behouden bomen, alle vier esdoorns, kunnen zo volledig tot ontwikkeling komen. Door deze exemplaren te bewaren, wordt er ingezet op de bomen die het maximale groenvolume hebben.

 

 

Evi Van der Planken, districtsvoorzitter en districtsschepen voor jeugd

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is