Bewoners praten mee over Park Brialmont

Op 5 februari 2015

Met Park Brialmont willen het district Berchem en de stad Antwerpen de verschillende groengebieden in het hart van Berchem omvormen tot het groene centrum van het district. Een vijftigtal bewoners uit Berchem ging onlangs het gesprek aan over dit groene hart.

In het hart van Berchem liggen verschillende parken en groene gebieden: het De Villegaspark, het Brilschanspark en natuurgebied De Wolvenberg. Het district Berchem en de stad Antwerpen hebben de ambitie om de gebieden om te vormen tot het groene centrum van het district. Daarom wordt een masterplan gemaakt met de naam ‘Park Brialmont’; deze naam is een verwijzing naar de fortengordel die plaatsmaakte voor de Antwerpse Ring.

Een vijftigtal bewoners uit Berchem kwamen op donderdag 29 en zaterdag 31 januari samen om te praten over ‘Park Brialmont’. Wat vaak terugkwam, was dat de bewoners willen dat de parken een goede mix aan functies blijven bieden, zoals nu het geval is met de verwilderde Wolvenberg, het idyllische Brilschanspark en het gezellige De Villegaspark. Verschillende bewoners zien ook een horecagelegenheid in de buurt van het park als een troef. Meer verkeersveilige en groene verbindingen tussen de parken zijn ook gewenst.

Met de inspraak uit deze gesprekken werken verschillende ontwerpteams een voorstel uit. Het beste team mag het ontwerp van het masterplan ‘Park Brialmont’ maken. Na de zomer start dit jaar de opmaak van het plan. Het doel is om het groen in kaart te brengen en goed toegankelijk te maken. De plannen passen in de ambitie van de stad om de verschillende groengebieden langs de Singel en de Ring met elkaar te verbinden.

Verantwoordelijken: Rob Van de Velde, schepen voor ruimtelijke ordening en groen - Evi Van der Planken, districtsvoorzitter - Bruno De Saegher, districtsschepen voor publiek domein

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is