Antwerps OCMW-voorzitter Liesbeth Homans reageert op de ongenuanceerde berichtgeving over de dringende medische hulp aan illegale vreemdelingen in Antwerpen.

Op 18 februari 2013

De vraag is of aidsremmers per definitie altijd moeten worden toegekend aan mensen die illegaal in ons land verblijven en al een uitwijzingsbevel hebben gekregen. Met andere woorden, aan mensen die een regularisatie om medische redenen hebben aangevraagd, maar niet hebben gekregen. Ons antwoord daarop is genuanceerd, en het Antwerpse OCMW kiest voor een individuele aanpak. In de praktijk krijgen patiënten die illegaal in het land zijn en bij het OCMW van Antwerpen komen aankloppen, bijna in alle gevallen aidsremmers toegediend voor rekening van het OCMW.

 

We houden daarbij o.a. rekening met de volgende criteria: het stadium waarin de ziekte reeds is gevorderd, de beschikbaarheid van aidsremmers in het land van herkomst, de precieze reden waarom iemand met een uitwijzingsbevel toch nog in de stad verblijft, of de patiënt kan terugvallen op familie of een ziekteverzekering in het land van herkomst, of de medische toestand van de patiënt een (lange) reis toelaat, of de patiënt een medische regularisatie werd geweigerd, of er een doorverwijzing door een erkend geneesheer voorligt, enz. Alleen als aan al deze criteria is voldaan, betaalt de federale overheid de volledige kost van de dringende medische hulp terug aan het OCMW. Vorig jaar betaalde het Antwerpse OCMW meer dan 250.000 euro uit eigen budget voor dringende medische hulpverlening aan illegale vreemdelingen. Dit toont aan dat Antwerpen wel degelijk soepeler optreedt dan de federale regels voorschrijven.

 

Die individuele aanpak is in het voordeel van de meeste patiënten. Een algemene toekenning van aidsremmers zonder individueel onderzoek en zonder voorwaarden is niet in het particulier belang van de patiënt en leidt volgens Liesbeth Homans tot een situatie waarbij de aanwezigheid van illegale vreemdelingen in de stad een permanent en semi-officieel karakter krijgt.

 

Enkele cijfers:

 

  • Het Antwerpse OCMW krijgt gemiddeld 200 aanvragen per maand voor dringende medische hulp aan illegale vreemdelingen

 

  • Een behandeling met aidsremmers kost ongeveer 800 euro per persoon per maand

 

Bevoegd minister Laurette Onkelinx gaat over deze kwestie overleggen met staatssecretaris Maggie De Block. In overleg met N-VA-kamerlid Theo Francken legt Liesbeth Homans alvast één mogelijke oplossing op tafel: het koppelen van dringende medische hulp aan illegale vreemdelingen (bijvoorbeeld het toedienen van aidsremmers) aan het ondertekenen van een vrijwillig terugkeertraject. Zo verzekeren we de dringendste medische hulpverlening, en voorkomen we een eventuele bedreiging voor de volksgezondheid.

 

Liesbeth Homans

 

OCMW-voorzitter Antwerpen

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is