Rob Van de Velde

Parlementslid in de Kamer van volksvertegenwoordigers, stadsschepen van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, onroerend erfgoed en groen

Rob is lid van de partijraad.