Rob Van de Velde

Parlementslid in de Kamer van volksvertegenwoordigers

Rob is lid van de partijraad.