Janick Doré

Districtsschepen voor middenstand, horeca, economie, feestelijkheden, markten en foren en stadsmakers

Als horeca ondernemer ijver ik voor een nog betere samenwerking tussen alle collega’s middenstanders. Daar ik in de Groenenhoek woon en de zaak zich in wijk Pulhof bevindt, weet ik veel van het reilen en zeilen zodat ik de Berchemnaar ten volle kan helpen. Ik baat nu ook een zaak uit in een CC dus hoop ik op gebied van cultuur ook mijn steentje te kunnen bijdragen.