Nieuw reglement ‘Berchem Buurt’ goedgekeurd

Op 22 november 2019, over deze onderwerpen: Activiteiten, Groen, Jeugd

Persmededeling district Berchem

Vanaf 2020 beslissen de districten in Antwerpen zelf over de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven in hun district. Berchem zal dat doen onder de naam ‘Berchem Buurt’. De districtsraad keurde daarvoor een nieuw reglement goed.

Tot nu toe ondersteunde de stad Antwerpen in alle districten wijk- en burgerintiatieven onder de naam ‘Stadsmakers’. De stad Antwerpen heeft het afgelopen jaar de bevoegdheden voor initiatieven en activiteiten van Stadsmakers gedeeltelijk overgedragen naar de districten. Elk district bepaalt dus hoe de verdere ondersteuning zal gebeuren. In Berchem zal dit gebeuren onder de naam ‘Berchem Buurt’. Op dinsdag 19 november 2019 keurde de Berchemse districtsraad het nieuwe reglement van ‘Berchem Buurt’ unaniem goed.

Individuele bewoners, bewonersgroepen en verenigingen kunnen vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van volgende ondersteuningsvormen via Berchem Buurt:

  • ondersteuning van een straatactiviteit zoals een winter- of zomerfeest;
  • ondersteuning van een buurtgerichte activiteit over meerdere straten, zoals een buurtfeest;
  • ondersteuning van korte of lange speelstraten;
  • toelage voor een project dat het samenleven en de leefbaarheid in het district bevordert;
  • ondersteuning van vergroeningsacties, zoals de aanleg van een geveltuin, de vergroening van een voortuin, het ophangen van een groenslinger of het onderhoud van een buurtboom;
  • ondersteuning van een Buurtboost waarmee een bewonersgroep, school of vereniging een positieve impuls kan geven aan de buurt op vlak van properheid of sociale hulp;
  • ondersteuning van de jaarlijkse Burendag;
  • ondersteuning van de jaarlijkse Lentepoets.

Verantwoordelijke districtsschepen: Janick Doré

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is