Bestuursleden in de kijker

Op 5 december 2011

CINDY VAN PAESCHEN: “WONEN BOVEN WINKELS STIMULEREN”

Cindy is recent lid geworden van N-VA Berchem en woont sinds kort alle vergaderingen van N-VA Berchem actief bij. Zij kent ons district ook heel goed want ze woont hier al meer dan 19 jaar. Samen met haar echtgenoot runt ze een bedrijf in Berchem. Daarnaast besteedt ze bijzonder veel tijd aan het Berchems en Antwerps verenigingsleven en de werking van de scholen van haar kinderen. Cindy is gebeten door het politieke virus en wil ook haar steentje bijdragen om de N-VA-boodschap te verspreiden. “Ik vind het erg belangrijk om dicht bij de mensen te staan, om te voelen wat er leeft. Ik wil dan ook graag meewerken om Berchem nog aangenamer en
mooier te maken voor de Berchemnaars.”

Cindy pleit onder meer voor de herwaardering van buurtscholen. Op het vlak van mobiliteit wil zij bij de heraanleg van straten en pleinen waken over het behoud van het totale aantal parkeerplaatsen in de buurt. “Kwaliteitsvolle herbestemming van leegstaande winkelpanden is zeker ook een belangrijk aandachtspunt. De leegstand in het hart van Berchem, in de Driekoningen- en Statiestraat, maar ook in de andere Berchemse winkelstraten moet worden aangepakt door wonen boven winkels te stimuleren via een strakker vergunningenbeleid en een districtspremie”, vindt Cindy.

COR VANLAER: “SPEELPLEINEN EN PARKEN HERWAARDEREN”

Cor, oud VU-er, herkende zich al snel terug in het programma van de N-VA. Hij werd lid en engageerde zich in 2010 als bestuurslid. Cor woont al 35 jaar in Berchem. Hij kent het district op zijn duimpje en is er al jaren actief in de sport- en verenigingswereld. Als fanatiek en nog steeds actief badmintonner nam hij eerst op clubniveau, later in de Vlaamse Badmintonliga en de nationale bond bestuurstaken op zich. Cor is als secretaris van de Berchemse sportraad en adviseur van de stedelijke Sportraad zeer nauw betrokken bij het sportieve leven en vrijetijdsbesteding van de Berchemnaar.

Cor leidde in 2006 het onderzoek naar de ‘Sportbehoeften en sportaccommodaties in Berchem’. Het rapport daarvan lag aan de basis van de uitbouw van het sportcentrum ‘Het Rooi’ als eerste groene sportcluster in Antwerpen en het openstellen van sportinfrastructuur van scholen in Berchem (Koninklijk Atheneum en SCVO-Sivo). “Ik ben een pleitbezorger voor een aangenamer Berchem door herwaardering van speelpleinen, speeltuinen en parken”, vervolledigt Cor.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is