Bestuursakkoord en samenstelling bestuur Berchem volledig rond

Op 20 december 2012

N-VA, Open-VLD en CD&V bereikten in Berchem een definitief bestuursakkoord (zie tekst in bijlage).  Daarenboven werden ook de samenstelling van de bestuursploeg en de bevoegdheidsverdeling afgerond en bekrachtigd door de respectievelijke  lokale besturen.

“Net zoals in Antwerpen zijn de besprekingen zeer constructief en vlot verlopen. Maatwerk, aandacht voor een warm district en inspraak staan in dit akkoord centraal” zegt toekomstig districtsvoorzitter Evi Van der Planken.  “Als laagste bestuursniveau moet het districtsbestuur zeer nauw samenwerken met haar bevolking.  Dit hebben we in het akkoord verwerkt naar zo concreet mogelijke plannen en doelstellingen. Daarnaast zal ontzettend veel aandacht besteed worden aan het creëren van een breed draagvlak voor vooral impactvolle projecten. Inspraak zal geen dode letter zijn.”

“Het eerste bewijs van zo’n inspraakmoment is de “Berchembeurs” georganiseerd door het nieuwe college op 26 en 27 januari (details volgen na 6 januari) . Hierop kan de Berchemnaar kennis maken met het bestuursakkoord, maar meteen ook via de ideeënbus zijn of haar bedenkingen of nieuwe ideeën rond bestaande projecten of nieuw aan te vatten projecten aan het bestuur kenbaar maken.” vertelt Van der Planken.

Hieronder vindt u ook de leden het nieuwe districscollege en hun bevoegdheden.

 

(van links naar rechts)

 

Bruno De Saegher (N-VA), districtsschepen bevoegd voor Openbaar Domein, Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Evi Van der Planken (N-VA), districtsvoorzitter en bevoegd voor Begroting, Communicatie & Marketing,  Jeugd, Veiligheid en Activering

Cindy Van Paesschen (N-VA), districtsschepen bevoegd voor Cultuur, Dierenwelzijn, Burgerlijke Stand, Stedelijk Wijkoverleg en Ontwikkeling winkelcentra

Ann Bakelants (Open-VLD), districtsschepen bevoegd voor Economie en Middenstand, Markten en Foren, Sport, Groen en Parken.

Edwin De Cleyn (CD&V), districtsschepen bevoegd voor Senioren, Feestelijkheden, Armoedebestrijding, Erfgoed, Toerisme en Grenscorrectie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is