545.000 euro voor restauratie Sint-Willibrorduskerk in Berchem

Op 8 januari 2011

'Restauratiedossiers voor beschermde kerkgebouwen krijgen meestal een gefaseerde aanpak', legt minister Bourgeois uit. 'Als de kerk nog erkend is voor erediensten, en eigendom is van de kerkfabriek, loopt het aandeel in de restauratiepremie voor de Vlaamse overheid op tot 60 procent van de totale raming. De provincie en de gemeente betalen respectievelijk 20 en 10procent.'

Het subsidiedossier omvat de eerste fase van het restauratieproject, namelijk de daken en de kenmerkende witstenen gevels van de toren. De voegwerken en de leien dakbedekking zijn aan herstel en vernieuwing toe. Tegelijk wordt de toegankelijkheid van de daken verbeterd zodat het gebouw in de toekomst op een veilige manier kan worden geïnspecteerd. Daarnaast wordt een aantal aangetaste houten booggewelven aangepakt.

Districtsburgemeester Peter Raats (SP.A) reageert alvast opgetogen: 'Zodra ze de bevestiging op papier krijgen, is het aan de kerkraad om een bouwprocedure op te starten. De herstellingen zijn dringend nodig. Als alles meezit, zullen de werkzaamheden dit jaar nog starten.'

Legende

Dat betekent dat het opvallende monument uit Berchem zijn grandeur zou terugkrijgen. Volgens een legende kwam Sint-Willibrordus in 710 in het toenmalige Berchembos op bezoek. Hij richtte er zelf een houten bidkapel op, die later door de Noormannen werd verwoest. Op die plaats kwam er nadien een stenen kapel.

Het huidige kerkgebouw is het resultaat van verschillende bouwfasen. De oudste gedeelten dateren van het einde van de 15de eeuw. De kerk kwam herhaaldelijk onder vuur te liggen. Zo werd ze in 1566 tijdens de Beeldenstorm geplunderd en werd ze in 1584 verwoest door de Spanjaarden toen die Berchem heroverden op de calvinisten. Ook tijdens de twee wereldoorlogen werd de kerk zwaar beschadigd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is