Wijkbezoek Fruithoflaan

25 november 2017 - 10:00 tot 13:00

Ons derde wijkbezoek zal plaats vinden in het midden van de Fruithoflaan. Daar waar deze kruist met de Ooststraat.

Adres: 

Kruispunt van de Fruithoflaan en de Oogststraat.