Bruno De Saegher

Districtsschepen voor mobiliteit, publiek domein en verkeersveiligheid.